Termeni și condiții

Introducere

Art Safari S.R.L. cu sediul în București, sectorul 1, str. C.A. Rosetti nr. 5 (în continuare „ASB”) este responsabil de vânzarea de bilete pentru evenimentul cultural Art Safari București (în continuare „Art Safari”), precum și de perceperea contravalorii biletelor pentru cursurile și atelierele din programul Art Safari Kids. Art Safari are loc anual într-un spațiu ales de Organizatorul Fundația Centrul Cultural Art Society și oferă posibilitatea de a participa profesioniștilor pieței de artă ce îndeplinesc criteriile de eligibilitate.

Introduction

Art Safari S.R.L. headquartered in Bucharest, no. 5 C.A. Rosetti str., District 1 (hereinafter referred to as “ASB”) is responsible for selling tickets for the Art Safari Bucharest cultural event (hereinafter referred to as “Art Safari”), as well as for charging the price of the tickets for courses and workshops of Art Safari Kids programme. Art Safari is held annually in a location chosen by the Organiser –Art Society Cultural Center Foundation and is open to all eligible art market professionals. 

1.  Magazin online / Online shop

ASB pune în vânzare bilete de acces și bilete pentru cursuri și workshop-uri în programul Art Safari Kids printr-un serviciu de plată online contractat pentru aceasta. Persoanele interesate pot cumpăra următoarele: bilet de intrare valabil o zi, abonament valabil pe toată durata evenimentului (9 februarie – 14 mai 2023) și tururi ghidate. De asemenea, pot fi achiziționate bilete pentru cursuri și workshop-uri în programul Art Safari Kids.

Cumpărătorii de bilete de acces, în baza acordului expres, pot fi beneficiarii unei asigurări de sănătate pentru o perioadă de 7 zile oferită gratuit de către Metropolitan Life, respectiv prin bifarea căsuței corespunzătoare în momentul achiziției biletului, dacă îndeplinesc condițiile de asigurare.

Abonamentul nu este transmisibil, iar accesul este conditionat de prezentarea actului de identitate. Acesta poate fi tipărit sau scanat direct de pe telefon. Fiecare bilet are un cod unic de bare, care este scanat la intrare.

Accesul pentru copiii până în 12 ani este gratuit, numai dacă aceștia sunt însoțiți de un adult.

ASB sells tickets, including tickets for Art Safari Kids programme courses and workshops through an online payment service. Customers may buy the following: one day ticket, Event Pass (9 Feb – 14 May, 2023), and guided tours. Tickets buyers, based on their express agreement, may opt, to receive a free of charge health insurance for a 7-day period granted by Metropolitan Life, by ticking the appropriate box at the time of purchase of the ticket, if they meet the insurance conditions. Art Safari event pass is not transferable, and the access is allowed only if accompanied by ID.

You can save the tickets to your computer and print them at home or download them to your phone.

Each ticket has a unique barcode printed on it, which is checked electronically for its validity at the entrance of the exhibition hall.

Admission is free for children aged 12 and under when accompanied by an adult.  

2.  Card de presă / Insignă media și reguli pentru reprezentanții media
Press Card / Media Badge and rules for media representatives

Jurnaliștii, fotografii și oricare alți reprezentanți ai mass-media pot solicita un card de presă pentru Art Safari 2023.

Cererea de acreditare trebuie însoțită de o legitimație oficială. În baza acreditării, jurnaliștii, fotografii etc. au dreptul să realizeze fotografii sau înregistrări video în cadrul evenimentului Art Safari, cu excepția zonelor și obiectelor pentru care marcajul interzice fotografierea și/sau filmarea. Fotografiile și înregistrările video vor fi folosite în presă online și offline numai în scopul informării publicului despre eveniment.

Journalists, photographers and any other media representatives can request a press card/media badge online for Art Safari 2023. The application for accreditation must be accompanied by an official press card or similar.

Based on accreditation for the event, journalists, photographers etc. are entitled to take photographs or film recordings in the Art Safari event, except for the areas and objects for which photographing and/or filming are prohibited. The photographs and film recordings should be used as editorial content in online and offline press only with the scope of informing the public about the event. 

3.  Prețuri / Prices

Prețurile specificate online sunt valabile pentru toate comenzile. Prețurile includ taxa pe valoarea adăugată (TVA). Costul total suportat va fi afișat în prezentarea generală a comenzii înainte de a se finaliza plata.

The prices specified online are valid for all orders. The prices include value added tax (VAT). The total cost incurred will be displayed on the order overview prior to the payment process. 

4.  Încheierea contractului / Conclusion of a contract

Textele publicate pe site-ul artsafari.ro reprezintă o invitație generală de a vizita Art Safari și nu dau naștere unui raport juridic. Comenzile plasate de clienți online sunt obligatorii și au valoare de contract între cumpărători și Art Safari. Cumpărătorii au obligația să furnizeze detaliile corecte și complete atunci când plasează comenzi. Contractul se consideră încheiat la momentul confirmării achiziției prin e-mail.

The texts published on the website represent a general invitation to visit Art Safari and are non-binding. Orders placed by customers online are binding. The customers undertake to provide correct and complete details when placing their order. The contract will enter in force at the time of confirming the purchase sent via email. 

5.  Livrare / Delivery

Biletele achiziționate online sunt trimise suplimentar ca document atașat la e-mailul de confirmare a achiziție (în format PDF). Livrarea prin poștă a biletelor achiziționate on-line este exclusă.

The tickets purchased online are sent as an attachment to the e-mail confirming the purchase (in PDF form). Postal delivery of tickets purchased online is excluded.

 6.  Plăți / Payments

Plata biletelor comandate online se face exclusiv cu cardul bancar (de debit sau credit). Partenerii ASB contractați aplică standardele de securitate specifice pentru plățile prin carduri.

Payment for tickets ordered online is to be made exclusively by bank card (debit or credit card). ASB contracted partners apply specific security standards for card payments. 

7.  Garanții / Warranty

ASB garantează că biletele vor permite intrarea clientului la Art Safari. În cazul producerii unui eveniment de forță majoră sau a unui caz fortuit, astfel cum este definit de Codul civil român, care conduce la amânarea sau anularea evenimentului Art Safari, prețul biletelor nu va fi rambursat. În cazul în care Art Safari nu va mai avea loc din vina exclusivă a Organizatorului, prețul biletelor va fi returnat cumpărătorilor. Taxele de procesare a comenzilor și alte taxe bancare asociate plății nu sunt rambursabile. În toate cazurile, Organizatorul este răspunzător doar de intenție și neglijență gravă.

ASB guarantees that the tickets will allow the customer admission at the Art safari event. In the event of a force majeure event or fortuitous event as defined by the Romanian Civil Code leading to the postponement or cancellation of Art Safari event, the price of the tickets will not be refunded. If Art Safari will no longer take place due to exclusive fault of the Organizer, the price is to be returned to the customers. Order processing charges, and other bank charges associated with the payment are not refundable. In all cases, the Organizer is liable only for intent and gross negligence.

8.  Drept de retur / Right of cancellation

Biletelor care au fost comandate și plătite online nu se pot returna. Toate cele trei categorii de bilete nu sunt rambursabile și nu pot fi returnate sau schimbate la inițiativa cumpărătorului din nici un motiv. Prin efectuarea achiziției, clientul este de acord cu această condiție. 

The tickets purchased online and paid cannot be returned. All the tickets are not refundable and cannot be returned or exchanged by the buyers for any reason. By making the purchase, the customer agrees to this condition. 

9.  Protecția datelor cu caracter personal / Data protection

Prelucrarea datelor cu caracter personal (numele, adresele de e-mail, numerele de telefon etc.) furnizate de client în legătură cu utilizarea serviciilor online face obiectul legislației privind protecția datelor cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („GDPR”).

Prin transmiterea datelor cu caracter personal către ASB, clientul în calitate de persoană vizată consimte la stocarea și prelucrarea acestor date pentru efectuarea comenzii, precum și pentru scopurile, în baza temeiurilor și în condițiile menționate în politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal publicată pe website-ul nostru, www.artsafari.ro.

The processing of personal data (name, e-mail addresses, telephone numbers, etc.), provided by the customer in connection with the use of online services is the subject of data protection legislation, Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (“GDPR”).

By submitting their personal data to ASB, the customer as data subject consents to the storage and processing of their personal data for carrying out the order, as well as for the purposes, based on the specified legal grounds and under the terms and conditions of the personal data privacy policy published on our website, www.artsafari.ro. 

10.  Diverse / Miscellaneous

ASB își rezervă dreptul de a modifica în orice moment Termenii și condițiile prezente (T&C). Nulitatea uneia sau mai multora dintre prevederile T&C nu va afecta restul prevederilor. Dispozițiile relevante ale Codului civil român completează T&C.

ASB reserves the right to amend the present Terms and Conditions (T&C) at any time. If one or more clauses of these T&C are null and void, this will not affect the rest of the provisions. T&C shall be completed by the relevant provisions of The Romanian Civil Code. 

11.  Legea aplicabilă și jurisdicția / Applicable law and place of jurisdiction

Legea aplicabilă este legea română. Eventualele litigii vor fi de competența instanțelor din București.

Romanian law is the sole applicable law, and any and all disputes will fall within the competence of Bucharest courts. 

12.  Contact

Orice solicitări în legătură cu comenzile plasate online trebuie adresate la adresa de email info@artsafari.ro

Enquiries in connection with orders placed online should be addressed to info@artsafari.ro