Istoria Colecției BCR

Când ne gândim la tezaurul unei bănci ne vin în minte în primul rând valorile cu care operează prin tradiție lumea financiară - banii și metalele prețioase. Există însă o tradiție a marilor bănci de a tezauriza într-o altă direcție, care ține de valori de o cu totul altă natură decât cele materiale. Colecționând valori ale creației artistice, banca îți extinde tezaurul pe un traseu paralel muzeelor și colecțiilor, devenind conservator al unui segment din patrimoniul cultural. O colecție nu e niciodată terminată. Lucrările au nevoie de context istoric, plastic, stilistic. Colecția Băncii Comerciale Române, care conține și o secțiune de artă contemporană, s-a dezvoltat în principal pe coordonatele stilistice ale perioadei interbelice, epocă în care mari artiști, cu viziuni puternic individualizate, au contribuit la apariția unei arte românești cu o problematică diversă, legată de ceea ce se întâmpla în spațiul românesc, dar și în Europa, în consonanță cu marile direcții estetice ale epocii. Colecția Băncii Comerciale Române este o colecție tânără, care are deja toate calitățile pentru a creiona o imagine coerentă istoric a artei moderne românești. Din colecție nu lipsesc nici marii artiști, nici capodoperele acestora care sunt expuse rareori, dar atunci când sunt e întotdeauna un noroc și un privilegiu să poți descoperi opere valoroase care nu sunt în circuitul public. (Dana Crișan)