Tematică

În toate marile muzee din lume o expoziţie de patrimoniu din colecţiile proprii suscită un interes deosebit şi capătă o conotaţie aparte. Expoziţia se constituie, într-o primă interpretare, într-o carte de vizită a muzeului respectiv, de care publicul vizitator se bucură, uneori, pentru prima dată, multe dintre opere fiind expuse în premieră. Un alt aspect relevant pentru o asemenea expoziţie îl reprezintă starea de conservare şi restaurare a operelor expuse şi grija faţă de păstrarea cunoașterea, dezvoltarea şi expunerea lor. Şi nu în ultimul rând, expoziţia reflectă interesul faţă de îmbogăţirea propriilor colecţii prin noi achiziţii.

Un asemenea demers inedit îl constituie prezenţa expoziţiei de artă plastică şi sculptură Altceva despre...Ceauşescu. Artă românească în Palatul Primăverii, în cadrul ediţiei aniversare Art Safari 2018. Și poate nu întâmplător, la 100 de ani de la nașterea primului președinte al României, aceste valori sunt prezentate pentru prima dată, într-o expoziție, în spațiu public. Palatul Primăverii a fost pentru un sfert de secol reşedinţa privată a soţilor Nicolae şi Elena Ceauşescu, şi, pentru o anumită perioadă de timp, a copiilor acestora, Nicu, Zoia şi Valentin.

Construită la mijlocul anilor 1960, reşedinţa din cartierul Primăverii (zonă interzisă accesului public în perioada anilor 1980-1989), reprezintă cel mai nou obiectiv cultural turistic major apărut in București. Palatul este o capodoperă arhitecturală, pe măsura unui șef de stat și surprinde nu numai prin dimensiuni, volumetrii echilibrate sau designul mobilierului, ci și prin opere de artă reprezentative de la confluența a două secole, frământate, cel mai adesea, de îmbinarea dintre tradiție și modernitate.În colecţia sa, se află lucrări semnate de mari nume ale artei plastice românești: Ştefan Luchian, Nicolae Tonitza, Iosif Iser, Gheorghe Petraşcu, Octav Băncilă, Camil Ressu, Rudolf Schweitzer-Cumpăna, Dumitru Ghiață, George Baron Lowendal, de sculptori, precum Ion Jalea, Gheorghe Tudor, O.Spathe etc.

O selecţie impresionantă din aceste tablouri - în jur de 50 - a putut fi vizitată în perioada 11- 20 mai, în mijlocul Capitalei, în cadrul expoziției Pavilionului Art Safari. Si din ea nu au lipsit lucrările unor maeştri care au creat şcoli şi au conceput viziuni artistice. Un întreg univers tematic, reprezentativ pentru arta românească de la confluenţa secolelor XIX-XX, s-a concentrează în această expoziţie. Înţelegerea autenticului românesc, lumea oamenilor simpli, dar frumoși, satul românesc şi universul său niciodată epuizat de înțelesuri, contactul cu sensibilitatea sufletului românesc în toate formele de exprimare artistică, constituie coloana vertebrală a expunerii. Dar nu au lipsit și opere care au ca subiect natura statică, peisaje, compoziţii, flori sau portrete. Ele reprezintă prilejul punerii în valoare a unei măiestrii picturale de excepţie, în care spectacolul artistic este dat de vibraţia tuşelor, când largi și difuze, când scurte şi fragmentate, ceea ce conferă lucrărilor prezente în expoziție o cromatică rafinată şi o picturalitate puternică. Câteva lucrări reprezentative de sculptură, semnate de cele mai mari nume în domeniu: Ion Jalea, Gheorghe Tudor, Oscar Spaethe vor înnobila expunerea.

Expoziţia Altceva despre Ceauşescu. Artă românească în Palatul Primăverii a fost un demers inedit, prin subiectul şi unghiul abordat. Până în acest moment, s-au dedicat câteva expoziţii pe tema “Epocii de Aur” şi artei supuse sau subsumate regimului. Cu această expoziție s-a ieșit dintr-un tipar deja consacrat, pentru a arăta publicului şi o altă imagine. Este pentru prima dată când aceste valori au ieșit dintr-un spațiu mult timp interzis și care a fost dat spre vizitare în martie 2016.

Realizarea unei asemenea expoziții în cadrul Pavilionului Art Safari 2018 subliniază o dată în plus importanţa acestui eveniment unic în lumea muzeală, precum şi ideea de mobilitate a patrimoniului din cele mai reprezentative instituţii de cultură ale ţării.